MENÜ
KOVÁCS K. ZOLTÁN IDŐSEK KÖRE

 „Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is,
a belső mindazáltal napról-napra újul.”
2Kor 4,16

 „Minden társadalom kiemelt feladata az idősek tisztelete, megbecsülése és biztonsága. Éppen ezért a mi szociális biztonságot teremt ő politikánk egyik sarokpillére lesz az idős embereket szolgáló politika. Ez számunkra nemcsak a nyugdíjas-társadalom szerzett jogokra épülő nyugellátásának védelmét, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését jelenti, hanem olyan komplex szolgáltató rendszert, amely ennek a társadalmi rétegnek a megbecsülését és biztonságát hivatott megteremteni. Változásra van szükség a szemléletben is, hiszen a nyugdíjazás nem jelentheti a passzivitásba vonulást, a haszontalanság érzését. A társadalmi hasznosságot az aktivitás fenntartásával, az önkéntesség megbecsülésével és az egyházi, civil szervezetek bevonásával, együttműködésével biztosítani lehet. Meg fogjuk változtatni az eddigi szocialista-szabaddemokrata gyakorlatot is azért, hogy a jövőben senki se fordíthassa szembe az egyes nemzedékeket egymással. Jól felfogott érdekünk, hogy az idősek aktivitását és tapasztalatait a legtovább hasznosíthassuk.”

(Részlet a Nemzeti Együttműködés Programjából)

 

 


A Kovács K. Zoltán Idősek Köréről


 

 

 A Kereszténydemokrata Néppárt tekintettel arra, hogy

 - az idősek tapasztalata, tudása, jelenléte nélkülözhetetlen egy egészséges társadalom számára és

- a nemzedékek közötti megértés, kölcsönös megbecsülés és felelősség erősíti a társadalmat,

megalapította a Kovács K. Zoltán Idősek Körét.

Ez a szerveződés lehetőséget nyújt az időseknek arra, hogy rendszeresen közéleti, kulturális és szabadidős programokat szervezhessenek, illetve azokon részt vegyenek. Szeretnénk hozzájárulni az idősek érdekeinek védelméhez és a társadalom idősbarát szemléletének erősítéséhez is. A kör a közösségépítés mellett Magyarország megújítását szeretné támogatni.

Az Idősek Köre elnevezésében szeretné Kovács K. Zoltán emlékét megőrizni, működésében pedig példáját követni. Kovács K. Zoltán részt vett a háború után és a rendszerváltozáskor újjászülető Magyarország megszervezésében. Már 65 éves volt, amikor 1989-ben kényszerű évtizedes távollét után haza jött és hatalmas energiával, alázattal és szelídséggel dolgozott a magyar demokrácia talpra állításában.

A KDNP alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a párton belül is létrejöjjenek szerveződések műhely vagy kör formájában. Ezen mozgalmi szerveződéseknek az alapszabály szerint párttag és pártoló tag tagjai is lehetnek.

A Kovács K. Zoltán Idősek Köre nyitott mindenki számára, aki egyetért céljaival és tenni szeretne az idősek megbecsüléséért, az ország újjászületéséért.

Az Idősek Köre országos szervezet, képviselője dr. Semjén Zsoltnak, a KDNP elnökének megbízása alapján dr. Medgyasszay László

 

 

Hírek

 • Megalakult a Kovács K. Zoltán Idősek Köre
  2012-09-04 14:36:07

  Hosszú távon is megőrzi a kormány a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát – mondta Harrach Péter a Kovács K. Zoltán Idősek Köre szombati alakuló ülése előtt. „A középosztály erősítésével és a nemzedékek közötti szövetség megvalósításával biztosítjuk, hogy hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszer legyen Magyarországon” – fogalmazott a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője. Az IKSZ üdvözli a kör megalakulását és együttműködést kínál a szervezetnek.

  A középosztály erősítésével és a nemzedékek közötti szövetség megvalósításával biztosítjuk, hogy hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszer legyen Magyarországon – mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a Kovács K. Zoltán Idősek Köre alakulása előtt. 

  Ez sem kis ígéret – hangsúlyozta, és utalt arra, hogy 2008-ban az akkori kormányzat nyolc százalékkal csökkentette az induló nyugdíjak értékét. Két szocialista kormány, a Horn- és a Bajnai-kabinet emelte fel a nyugdíjkorhatárt, amit akkor törvényben is rögzítettek – mondta Harrach Péter, hozzátéve: „Mi nem a megszorításokkal, hanem a működőképesség erősítésével szeretnénk fenntartani a rendszert”. Kitért arra a kormányzati ígéretre is, amely szerint a nyugdíjak megőrzik értéküket. Ez azért is fontos, mert Európa több országában ezt nem sikerült teljesíteni. A kereszténydemokrata politikus a nemzedékek együttműködését segítő és a politikai döntéshozatalban az idősek érdekeinek hangsúlyosabb érvényesítését célzó szerveződés létrehozását a kereszténydemokraták életében jelentős állomásnak nevezte. „A kör létrehozásával a közösségépítés mellett Magyarország megújítását szeretnék támogatni” – jelentette ki Harrach Péter.

  Medgyasszay László, a tömörülés képviselője elmondta: Kovács K. Zoltánt, a kör névadóját az alázat, a kitartás, az állhatatosság és a következetesség jellemezte. Ha ezeket meg tudják valósítani a kör életében, akkor nemcsak az ő emlékét ápolják, hanem tevékenységük valóban keresztény és nemzeti lesz.

  Gaal Gergely, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökhelyettese a nemzedékek közötti együttműködés fontossága mellett a tapasztalatok, a hagyományok átvételét hangoztatta. Szerinte, ha valahol a magyar politikában, akkor a kereszténydemokratáknál helye van a nemzedékek közötti együttműködésnek. Az ifjúsági szervezet üdvözli a kör megalakulását, és együttműködést ígért a tömörüléssel.

  Az alakuló ülésen a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el, amelyben többek között az áll: az idősek tapasztalata, tudása nélkülözhetetlen az egészséges társadalom számára. A szerveződés lehetőséget nyújt tagjainak arra, hogy rendszeresen közéleti, kulturális és szabadidős programokat szervezzenek, illetve azokon részt vegyenek. Emellett szeretnének hozzájárulni a társadalom idősbarát szemléletének erősítéséhez is.

  „A Kovács K. Zoltán Idősek Köre kiemelt céljának tekinti, hogy szerepet vállaljon az idős emberek érdekeinek és véleményének a politikai döntéshozatal legmagasabb szintre történő eljuttatásában” - olvasható a dokumentumban.

  Kovács Károly Zoltán Magyaróváron született 1924-ben, agrármérnök, újságíró volt. A Barankovics István vezette Demokrata Néppárt képviselőjeként az 1947-es Országgyűlés legfiatalabb tagja. Kiállt a földreform mellett, ugyanakkor támadta a Magyar Kommunista Párt erőszakos és megfélemlítő politikáját. 1949-ben a várható letartóztatás elől Bajorországba menekült, és 1951-től a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének tagja volt. Az ötvenes évektől részt vett a Békés Gellért nevével fémjelzett római Katolikus Szemle szerkesztésében, számos cikke jelent meg a folyóiratban, 1992 és 1997 között főmunkatársa volt.

  Az emigráns magyarság közéletének befolyásos szervezőjeként a hatvanas évek elejétől részt vett a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana munkájában. Már 1989-től részt vállalt a hazai kereszténydemokrácia újjászervezésében; 1993-ban hazatelepült. A Barankovics Alapítvány elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia tanszékének meghívott előadója volt, a Táncsics Mihály díj kitüntetettje és a Köztársasági Elnök Érdemérmének birtokosa. 2008-ban hunyt el.

 • Szükség van az idősek tapasztalatára
  2012-09-04 14:33:45

  A kormány számít az idősek társadalmi szerepvállalására, aktivitására a helyi közösségekben, a családban és a munkavállalásnál is – jelentette ki Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár  „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” alkalmából a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH) tartotttartott konferencián. Hangsúlyozta: az embereknek minden életkorban megvan a szerepük a társadalomban, családban, ezért átfogó szemlélettel kell gondolkodni róluk életük minden szakában.

  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára elmondta, ezért arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a tevékeny időskor sokat jelenthet az ország, egy adott közösség vagy család életében.

  Szavai szerint az idősek aktivitását ezért támogatni kell, és úgy kell rájuk tekinteni – akár nyugdíjasok, akár dolgozók – hogy még nagy dolgokra képesek, és a társadalom sokat tanulhat tőlük. Jelezte, az a kormányzati törekvés, hogy fenntartsák a nyugdíjrendszert és összekössék a generációkat.

  Asztalosné Zupcsán Erika szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a nyugdíjasok nem alkotnak homogén csoportot a társadalomban. Elmondta, a nyugdíjasok életkora körülbelül 40 évnyi időszakot foglal magába (a kedvezményes nyugdíjasokat és a rokkantnyugdíjasokat is beleértve), a mintegy 3 millió nyugdíjas közül az öregségi nyugdíjasok száma 1,7 millió. Elmondta azt is, hogy ma az átlagnyugdíj az újonnan nyugdíjba menők esetében 99 347 forint.

  Úgy fogalmazott: ma Magyarországon nem a nyugdíj „a legnagyobb szegénységi kockázat”, a gyermeknevelés ennél jóval nagyobb kockázatot jelent. Hozzátette ugyanakkor, ez nem jelenti azt, hogy a nyugdíjak összegét magasnak tartanák, vagy hogy azzal elégedettek lennének. Arról beszélt, a kormány – ahogy eddig is – meg kívánja őrizni a nyugdíjak reálértékét.

  Spéder Zsolt, a KSH munkatársa szerint mindegy, hol húzzák meg az időskor határát, az e körbe tartozók száma és aránya a társadalmon belül mindenképpen nő. Elmondta ugyanakkor, hogy Magyarországon az emberek – az európai átlaghoz képest – korábban, már a 63. év körüli időtől tekintik magukat idősnek, míg ez más országokban ennél több évvel későbbre tolódik, Hollandiában például 70 év felett van.

  kdnp.hu
  Forrás: MTI

Asztali nézet